13 mars 2019

Kvinnor och makt

Titel: Kvinnor och makt: Ett manifest
Originalets titel: Women & Power (2017)
Författare: Mary Beard
Översättare: Annika Hultman Löfvendahl 
Serie: -
Antal sidor: 126
Utgivningsår: 2018
Förlag: Norstedts
Utläst: 22/2

Handling
Med kvickhet och briljans återkommer Mary Beard, professor i antikens historia och Storbritanniens mest kända forskare i klassiska studier, till genusfrågorna och beskriver på vilket sätt kraftfulla kvinnor har behandlats genom historien. Med exempel som spänner från den antika världen till dagens samhälle utforskar hon kvinnohatets kulturella bakgrund, reflekterar över kvinnors möjligheter att göra sin röst hörd i offentligheten, belyser vår kulturs tankar om relationen mellan kvinnor och makt, och visar hur ett fåtal starka kvinnor motsätter sig att pressas in i ett maskulint mönster.

Utifrån sina personliga erfarenheter av sexism och könskodad aggressivitet på nätet ställer Mary Beard frågan: Om kvinnorna inte befinner sig helt innanför maktens strukturer, då är det väl makten vi behöver omdefiniera snarare än kvinnorna?


Tankar om titel och omslag
Omslaget har lite oväntat en tydlig koppling till boken, och det finns även en förklaring till omslaget. Titeln känns väldigt kärnfull.

Mina tankar om boken
Denna hittade jag lite på  måfå i bibliotekets katalog och blev intresserad av att läsa den. Samtidigt hade den inte så många sidor och ämnet verkade intressant så jag reserverade den direkt.

Ämnet är som sagt intressant och engagerande. Som historieintresserad är det också intressant hur Beard drar paralleller till antiken och dess kultur och sammankopplar det hela mot dagens samhälle. Många av referenserna känns bekanta även för mig, såsom Homeros och Lysistrate.

Boken handlar om hur kvinnor tar plats i offentligheten och hur kvinnliga ledare behandlas av andra och hur de förändrar sig själva för att få en mer maskulin framtoning.

Kvinnor och makt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och har endast två kapitel. Ytterligare ett plus får den också för illustrationerna som förhöjer läsningen.

3 bra saker med boken: lättläst, intressant, antiken

Betyg: 4/5

Tidigare läst av denna författare
Har inte läst något av denna författare tidigare.

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...